მოღუნული ტელევიზორების უპირატესობები და ნაკლები

მოღუნული ტელევიზორების უპირატესობები და ნაკლები

3 წელი – დაახლოებით ამდენი დრო დაჭირდა მარკეტინგულ ინკუბაციას იმისთვის, რომ მოხრილი/მოღუნული ტელევიზორების იდეას სიახლეების ლენტიდან პროდუქტების ავტონომიურ სეგმენტში გადაენაცვლა.