უფრო სწრაფი ინტერნეტი

უფრო სწრაფი ინტერნეტი

მკვლევარებმა ინტერნეტის სიჩქარის გაზრდის ახალი გზა აღმოაჩინეს. ახალი მეთოდი ოპტიკურ-ბოჭკოვან კაბელში მონაცემების გაცილებით სწრაფ გადაცემის უზრუნველყოფს.