გოლის ფიქსირების ტექნოლოგია

გოლის ფიქსირების ტექნოლოგია

ეს არის IFAB (International Football Association Board)-ის მიერ მოთხოვნილი ტექლონოგია, რომელიც განსაზღვრავს, გადაკვეთა თუ არა ბურთმა კარის ხაზი სრულად.
გოლის ფიქსირების სისტემა ისეა შექმნილი, რომ მასში ჩარევა არავის შეუძლია. დაფიქსირდა თუ არა გოლი, ამას მხოლოდ მსაჯი
ხედავს.
“Adidas”-მა შექმნა ბურთი, რომელშიც ჩამონტაჟებულია სენსორები და აფიქსირებს, გადაკვეთა თუ არა ბურთმა ხაზი. თუმცა ეს ტექნოლოგია ჯერჯერობით დამტკიცებული არ არის.

როგორ მუშაობს გოლის ფიქსირების სისტემა?