ვირტუალური რეალობა

ვირტუალური რეალობა

ჯერ კიდევ 90იან წლებშ აშშ-ში დაიწყო ვირტუალური რეალობის ბუმი. ჩვენ ქვეყნამდე გასაგები მიზეზების გამო ვერ მოაღწია და ამერიკაშც გადაიარა მალევე.