რობოტი რომელიც 2 დღეში სახლს აშენებს

რობოტი რომელიც 2 დღეში სახლს აშენებს

რობოტი რომელიც მოიგონა ინჟინერმა ავსტრალიიდან შეუძლია მალე დატოვოს მშენებლები უმუშევრად რადგან მისი ახალ მანქანას შეუძლია 1 საათში 1000 აგურის დადება.

5G მოულოდნელად სწრაფი სიჩქარე უკვე 2018 წელს

5G მოულოდნელად სწრაფი სიჩქარე უკვე 2018 წელს

ბევრი მხოლოდ ახლა ეჩვევა 4G სისწრაფეს, ამ დროს კი უკვე საუბრობენ უფრო სწრაფ შემდეგი თაობის 5G საერთაშორისო ელექტროგაყვანილობის კავშირზე.