პროექტი “Birdly”იგრძენი თავი ფრინველად

იმისათვის, რომ გამოსცადოთ საკუთარი ფრთებით ფრენის ენით აღუწერელი გრძნობა, დაგჭირდებათ სულ მცირე ყურსასმენი და კლავიუტურა. შეგრძნების სრულად აღსაქმელად საჭიროა ქარის შეგრძნება, რომელიც სახეში გხვდებათ, სხვადასხვა სუნი და, რა თქმა უნდა,  ფრთები, რითაც შეძლებთ ფრენას და არ იგრძნოთ სერიოზულ დისკომფორტს.

birdly

*300 დოლარიანი 3D-პრინტერი (The Micro)

*300 დოლარიანი 3D-პრინტერი (The Micro)

არსებობს რიგი სირთულე რომელიც აფერხებს 3D-ბეჭვდის მასიურ დანერგვას, და ძირითადი ამ საქმეში არის ბეჭვდის სიძვირე. მაგრამ კომპანია M3D-ს თანამშრომელთა გუნდი მიიჩნევს, რომ აღნიშნულ საკითხს მოაგვარებენ მათ მიერ შექმნილი საბეჭდი მოწყობილობის The Micro-ს მეშვეობით რომლის ღირებულება იქნება 300 აშშ დოლარი.