ჩაფხუტი სახელად Melomaind გზა სტრესის წინააღმდეგ

ჩაფხუტი სახელად Melomaind გზა სტრესის წინააღმდეგ

2015 წლის ბოლოსთვის კომპანია „MyBrain Technologies“ გეგმავს ბაზარზე გამოიტანოს ინოვაციური სისტემა Melomind, რომლის მიზანს წარმოადგენს მომხმარებელს მისცეს საშუალება მოდუნდეს და განიტვირთოს.

პორტატული აუკუმულიატორი TP-Link PB50

პორტატული აუკუმულიატორი TP-Link PB50

კომპანია TP-link-მა ბაზარზე გამოიტანა ინოვაციური პროდუქტი ჯიბის აკუმულიატორი “Power Bank PB50“

Samsung-ის მონიტორი საგზაო უსაფრთხოებისთვის

Samsung-ის მონიტორი საგზაო უსაფრთხოებისთვის

ჯერ კიდევ 2009 წელს რუსეთის დიზაინის სახლმა – Art Lebedev-მა წარადგინა საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების კონცეფცია.