რამდენი მოწყობილობა იყენებს Lollipop-ს?

რამდენი მოწყობილობა იყენებს Lollipop-ს?

ძალიან ბევრ Android მოწყობილობებიზე კვლავ არ არის მხარდაჭერა 5.0-ზე. Google-მა ახლახან განაახლა ვერსიიდან ვერსიაზე Lollipop-ის გამოყენების გრაფიკი, რომელიდანაც ნათლად ჩანს თუ როგორი პოპულარობა აქვს ყოველ ვერსიას.