დამატებითი რეალობა (Augmented Reality)

დამატებითი რეალობა (Augmented Reality)

Augmented Reality (დამატებითი რელობა) არის ტექნოლოგია, რომლითაც ჩვენი სმარტფონებით ან მსგავსი დივაისებით რეალური საგნების გარდა დავინახოთ ვირტუალური საგნებიც.