uber მძღოლებს კვალში დასდევს

uber მძღოლებს კვალში დასდევს

Uber-მა დაიწყო თავისი მძღოლების კვალში დევნა ჩინეთში GPS–ით 6 თვის წინ.

INTEL-ის ახალი პროცესორი

INTEL-ის ახალი პროცესორი

დაახლოებით 12 წლის წინ კორპორაცია Intel-მა და AMD–მ უარი თქვეს შეექმნათ მაქსიმალური სიხშირის მიკროპროცესორები, სასარგებლოდ იმისა რომ განევითარებინათ მიკროსქემა უფრო მეტი რაოდენობის ბირთვით.

parallela

parallela

Parallella აპირებს, რომ დიდი ცვლილებები მოიტანოს კომპიუტერების შექმნაში.