ოფიციანტები სინგაპურში

ოფიციანტები სინგაპურში

აპარატები კომპიუტერის მეშვეობით იმართება და სივრცეში ინფრაწითელი სენსორების მეშვეობით გადაადგილდება. თითოეული მათგანი აღჭურვილია კამერებით.

გაიცანით GimBall-ი!

შენობაში არის ცეცხლი, არსებობს შესაძლებლობა იმის რომ შიგნიტ იყოს ადამიანი,
ტრადიციულად ჩვენ იმის დასადგენად არის თუ არა შენობაში ადამიანი ჩვენ ვგზავნით მეხანძრეს და ვაყენებთ მის სიცოცხლეს რისკის ქვეშ.
აქ უნდა იყოს უკეთესი გზა, არა?