უცნობი ექიმი უოტსონი

უოტსონი ხელოვნური ინტელექტის მქონე პირველი კომპიუტერია მსოფლიოში, რომელიც პასუხობს ნებისმიერ ენაზე და ნებისმიერი დიალექტით დასმულ ხმოვან კითხვებს. ის სრულყოფილად ”ფლობს” რამდენიმე ენას, მაგ., რუსულსა და ინგლისურს; შექმნილია IBM-ის განყოფილებაში “DeepQA project” მენცნიერთა ჯგუფის მიერ, რომელსაც ხელმძღვანელობს მეცნიერ-ინჟინერი დევიდ ფერუჩი (ერთ-ერთი მიმაგრებული ლინკი წარმოგიდგენთ უოტსონის პრეზენტაციას დევიდის მიერ).