მაიკროსოფტის ახალი პროდუქტი

მაიკროსოფტის ახალი პროდუქტი

Windows 10 ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი განახლებული პროდუქტი მაიკროსოფტის
ისტორიაში.შეიძლება ითქვას,რომ ეს იქნება სრულიად ახალი ბრაუზერი,ახალი ოპერატიული
სისტემისთვის.