სახსრებიანი რობოტი

როგორც ამ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი Eric Schweikardt აღნიშნავს, ეს არის პერსპექტიული რობოტი, რომელსაც შეუძლია შეასრულოს შერეული, შესაბამისი და ადაპტირებული რიგი ამოცანები. ეს რობოტები ბევრი კვლევის და ცდების შედეგად შეიქმნა მათ აქვთ მაგნიტური სახსრები რაც ხელს უწყობს მათ მოქნილობას და სწრაფქმედ უნარიანობას.