ნახშირორჟანგის ატომური სქემით დაფარული მზის პანელები

მზის პანელები არაჩვეულებრივი გამოგონებაა, რომელიც საშუალებას გვაძლრვს გამოვიმუშვოთ ელექტრო ენერგია მათი მზის სინათლეზე გამოფენით.
მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ყოველთვის არაა მზიანი ამინდები და ხშირად, წლის ოთხივე დროს ღრუბლები და წვიმა ანაცვლებს მზეს. solar-panels-1
ახალი, ნახშირორჟანგის ატომური სქემით(Graphene) დაფარული მზის პანელები ლახავენ ამ დაბრკოლებას, მათ ზედაპირზე დაცემული წვიმის წვეთების გამოყენებით ელექტრო ენერგიის გამომუშავებით.Graphene-Filter-for-Water
იგი გამოიგონა მეცნიერთა ჯგუფმა ქინგდაოდან, ჩინეთიდან, ახალი მზის ბადის პროტოტიპი მზის სინათლისგან ისევე გამოიმუშავებს ელექტრო ენერგიას როგორც სხვა, ფართოდ გვრცელებული მზის პანელები, მაგრამ მათგან განსხვავებით მას აქვს ერთი მთლიანი, ატომის სისქის ნახშირორჟანგის ატომური სქემის ფენა ზემოდან გადაკრული რომელიც საშუალებას აძლევს პანელს გამოიმუშავოს ელექტრო ენერგია წვიმის წვეთისგანაც.solar-panel-rain_2048x1152
ნახშირორჟანგის ატომური სქემით დაფარული მზის პანელი იყენებს ჩვეულებრივ solar cell ტექნოლოგიას მზის სინათლით ელექტრო ენერგიის გამომუშავებისას, ასე რომ ის ისევე მუშობს როგორც სხვა, სახურავზე გამოფენილი მზის პანელები. ხოლო როდესაც მზე ღუბლებს მიღმა მიიმალება და მზის სინათლე აღარ აღწევს პანელებამდე Graphene-ით დაფარული მზის პანელი იწყებს წვიმის წვეთიდან ამონიუმის, კალციუმის, და სოდის გამოცალკევებას წყლისგან. ეს იონები ეჭიდებიან Graphene-ში არსებულ ელექტრონებს და ქმნიან ორ შრიან ფსეუდო-ქეფესიტორის სისტემას, რომელიც წარმოქმნის ელექტრო ენერგიას ამ ორი შრის პოტენციალების სხვაობისაგან.

No comments yet.

HAVE SOMETHING TO SAY?