უპილოტო საჰაერო სისტემა შედგება მხოლოდ ადგილის მისანიშნებელი პლანშეტისგან, მას არ აქვს სხვა არანაირი მართვის მექანიზმი გარდა პლანშეტისა. ფრენის მართვა ხორციელდება პროგრამული უზრუნველყოფით. აფრენა ხორციელდება ადგილის მინიშნების მეშდეგ, რაც საშუალებას იძლება თვითმფრინავის გაშვება სპეციალურად მოუმზადებელი ადგილიდან ან ავტომანქანის ძარიდან განხორციელდეს.
უპილოტო საფრენი აპარატი განეკუთვნება საშუალო მანძილზე მოქმედი ტაქტიკური სადაზვერვო უპილოტო თვითმფრინავების კლასს, ტექნიკის ზუსტი კოორდინატების დადგენა. თვითმფრინავის გამოყენება შესაძლებელია ერთი მგზავრის გადაყვანის მიზნით , ასევე ტვირთის გადაზიდვისთვისაც.
უპილოტო თვითმფრინავის წონა არის 200კგ , სიგრძე 5,5 მ , რომელიც მთლიანად მუშაობს ელექტრო სატენის მეშვეობით. ერთი დატენვით მას შეუძლია იფრინოს ჰაერში 23 კმ. მგზავრს არ მოუწევს არანაირი ფუნქციის შესრულება მგზავრობის დროს, რადგან ყველა ოპერაციას თვითფრინავის ბორტკომპიუტერი ასრულებს, მისი მაქსიმალური სიჩქარე ჰაერში არის 100 კმ/სთ და ჰაერში იწევა 3,5 კმ-ზე. Ehang 184 აქვს დისტანციური კონტროლი საავარიო უსაფრთხოებისთვის.
Ehang 184 არის გამოგონილი ჩინელების მიერ და ტესტ დრაივზე არის შემოწმებული მათ ტეროტორიაზე.
54
77444444444444

წყარო: http://www.3dnews.ru/926303?from=related-grid-auto&from-source=926351