Genworth R70i Exoskeleton

Genworth R70i Exoskeleton

ჩვეულებრივ, როდესაც ჩვენ გვესმის სიტყვა exoskeleton, ჩვენ ვფიქრობთ მოწყობილობაზე, რომელმაც უნდა გაგვხადოს ძლიერი, სწრაფი და ზოგადად უკეთესი სხვადასხვანაირად.