დრონის მართვა უკვე ჟესტიკულაციითაა შესაძლებელი!

დრონის მართვა უკვე ჟესტიკულაციითაა შესაძლებელი!

დღეიდან ეფლის საათის დახმარებით დრონის მართვას მხოლოდ ხელის მოძრაობით შევძლებთ. ეფლის საათს გააჩნია რამდენიმე სენსორი რომელიც აკონტროლებს ხელის და დრონის მოძრაობას.

ენერგოდამოუკიდებელი ეკოკაფსულა

ენერგოდამოუკიდებელი ეკოკაფსულა

ეკოკაფსულა, რომელიც მუშაობს როგორც ქარის ასევე მზის ენერგიაზე უკვე შეგიძლიათ წინასწარ დაჯავშნოთ! ვინაიდან ეს ეკოკაფსულა პირველი თაობისაა იგი გაიყიდება ლიმიტირებული რაოდენობით.