თანამედროვე ცხოვრებაში უკაბელო wi-fi მოდემები თითქმის შეუცვლელი მოწყობილებებია, რომლებიც უზრუნველყოფენ ქსელური მოწყობილებების ინტერნეტთან უკაბელო კავშირს,დამეთანხმებით ალბათ , რომ wi-fi მოდემები ხშირ შემთხვევაში არ არის იმდენად პროდუქტიული როგორიც საჭიროა, ხშირად არის პრობლემები ინტერნეტის სიჩქარესთან, მოდემის გაუმართავობასთან რამაც ბრიტანელი მეცნიერი ჰარალდ ჰაასი როგორც ჩანს სერიზულად დააფიქრა რათა შეემუშავეინათ wi-fi მოდემის ალეტრნატივა რაც ზემოდ აღნიშნულ პრობლემებს გადაჭრიდა.
https://i0.wp.com/www.sagmart.com/uploads/2015/11/30/news_image1/Li-Fi-Featured.jpg
ტერმინი li-fi პირველად ჰარალდ ჰასმა ჯერ კიდევ 2011 წელს გამოიყენა, პროფესორი მაშინ TED-ის კონფერენციაზე გამოდიოდა, სადც მან აუდიტორიას ანახა, თუ როგორ გადასცემდა ნათურით ინფორმაციას (ვიდეოს) კომპიუტერში.

Li-Fi ყველასთვს ცნობილ Wi-Fi ზე 100 ჯერ სწრაფია, რაც დამეთანხმებით საგრძნობის სხვაობა,ინფორმაციის გადაცემა შესაძლებელი ხდება 1 გეგაბაიტ/წამში. Li-fi-ს სამუშაოდ საჭიროა სტანდარტული LED(light-emitting diodes) ნათურა, ინტერნეტთან წვდომა და ფოტო დეტექტორი.ჩატარებული ცდის შემდეგ დადგინდა , რომ Li-fi-ს გამოყენებით ინფორმაციის 1 გბ/წმ-ში გადაცემა არის შესაძლებელი, ხოლო ლაბორატორიული კვლევები აჩვენებს, რომ თეორიულად ინფორმაციის გადაცემა შესაძლებელია 224 გბ/წმ-ი სისწრაფით.
https://i2.wp.com/purelifi.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/Li-1st_setup_EP_221-120.jpg

თუმცაღა უნდა აღინიშნის ისიც რომ LED ნათურების პროდუქტუნარიანობა გარეთ, მზის სინათლის ქვეშ საგრძნობლად ეცემა , რაც მას თითქმის გამოუსადეგარს ხდის, ამჯერად მიდის მუშაობები ყველანაირ შესაძლო პრობლემის აღმოფრხვრაზე რასაც სავარაუდოდ უახლოს 2 წელიწადში ვარუადონებ და 4 წელიწადში კი li-fi ის LED ნათურები ბაზარზეც გამოვა და ხელმისაწვდომი გახდება ყველასთვის.

სტატიაზე მუშაობდა: რატი გლუნჩაძე
წყარო: http://www.playbuzz.com/clarkhouston10/li-fi-is-100x-faster-than-wi-fi-and-about-to-change-the-world-as-we-know-it
https://en.wikipedia.org/wiki/Li-Fi