თქვენს წინაშეა მფრინავი R2-D2 !

თქვენს წინაშეა მფრინავი R2-D2 !


Otto Dieffenbach
ცნობილია დრონების წარმოებაში, რომლებიც გამოიყურებიან როგორც პოპ-კულტურის ხატები და ეს დრონიც არგახლავთ გამონაკლისი.