დაშიფრული USB

დაშიფრული USB

ჩვენ გვაქვს ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლის სამართლიანი უფლება და ცხადია რომ შესაძლოა მონაცემები მოიპარონ. დღესდღეობით ისეთი სიტუაციია, არავინ მოისურვებს ამ მდგომარეობაში ყოფნას.