პირველი ხელოვნური გული

პირველი ხელოვნური გული

2013 წლის 20 დეკემბერს, უპრეცენდენტო შემთხვევა მოხდა პარიზში.
საფრანგეთის ბიოტექნოლოგიურმა კომპანიამ „Carmat” დღის სინათლეზე გამოიტანა პირველი ხელოვნური გული, რომელიც 5 წლის განმავლობაში ასრულებს სასიცოცხლო ფუნქციას, მაშინ როდესაც “Carmat”ის კონკურენტი ამერიკული ფირმის „SynCardia”-ს მიერ დამზადებული ხელოვნური გული, 4 წელზე ნაკლებ დროს ფუნქციონირებს და კუნთოვანი ქსოვილები, რომლებიც სისხლის მიმოცვლას არეგულირებენ, დამზადებული ხელოვნური ქსოვილისგან, რაც სისხლის შედედების გამომწვევი რისკ-ფაქტორია. “Carmat”-მა იმპლანტანტი გულის კუნთოვანი ქსოვილები, მთლიანად ხარის ქსოვილისგან შექმნა, რაც სისხლის მიმოცვლას ბიოლოგიურ გულზე სამჯერ ჩქარა არეგულირებს და რისკის შემცველობაც, სისხლის შედედებასთან დაკავშირებით, ბევრად დაბალია.